Serdecznie witamy!

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna OGNIWO

 

Główne cele statutowe i działania spółdzielni:

1. Prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej w oparciu o osobistą pracę członków, w celu zawodowej i społecznej integracji oraz zabezpieczenia bytu materialnego członków.

2. Działalność pożytku publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej i działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

        Aktualnie Spółdzielnia liczy 5 członków.

Nasza działalność gospodarcza to świadczenie usług remontowo-budowlanych, informatycznych, prac biurowych, sprzątania pomieszczeń, czyszczenia dywanów.

Od stycznia 2013 roku koncentrujemy sie nad tworzonym Centrum Integracji Społecznej CIS "Pasieka", docelowo mającym zatrudniać 25 osób bezrobotnych.

Spółdzielnia OGNIWO, jest jedną z nielicznych spółdzielni socjalnych posiadających status Organizacji Pożytku Publicznego http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=105542 . W ramach tej działalności głównie udzielamy porad psychologicznych osobom bezrobotnym, zagrożonym utratą pracy oraz wszystkim osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

WSS OGNIWO została zarejestrowana w KRS 22 czerwca 2005 roku pod nr 0000236687.