Spółdzielnia Socjalna OGNIWO istnieje od 2005 roku i realizuje dwa główne cele statutowe:

1. Prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej w oparciu o osobistą pracę członków, w celu zawodowej i społecznej integracji.
2. Działalność pożytku publicznego w zakresie: aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspomagania rozwoju społeczności lokalnych i inne.

W okresie ostatnich lat Spółdzielnia OGNIWO koncentrowała się głównie na osobach bezrobotnych. Niemniej jednak, realizując usługi typu sprzątanie mieszkań, opieka nad starszymi i niepełnosprawnymi, dobrze poznaliśmy aktualne problemy osób wykluczonych społecznie.

 W prace Spółdzielni zaangażowani są także wolontariusze. Spółdzielnia OGNIWO co roku pozyskuje na działalność pożytku publicznego kwoty z odpisów 1% podatku. Zgromadzone z tego źródła kwoty są na razie zbyt małe aby wykorzystać je do realizacji większych projektów.

WSS OGNIWO, na przestrzeni lat, weszła w kontakt z kilkudziesięcioma bezrobotnymi, kilku z nich zatrudniano na umowę o dzieło. Cały czas agitujemy poszczególne osoby, szczególnie niepełnosprawne, do przystąpienia do Spółdzielni.

Za strategiczne zadanie na bieżący rok Spółdzielnia uznała uruchomienie Centrum Integracji Społecznej „Pasieka”.